Onderhoud april

Hints & Tips voor de maand april

Controleer de kwaliteit van het schilderwerk;
Verouderd schilderwerk kan kleurpigment loslaten.
Als verf er dof uitziet en bij het schoonmaken kleur afgeeft aan het schoonmaakdoekje, is het tijd om opnieuw te gaan schilderen.


Verwijder groene aanslag op het terras;

Na de winter vindt u vaak vuil en groene aanslag op de tegels. Losliggend vuil kunt u verwijderen met een bezem, eventueel een speciale onkruidbezem. Om groene aanslag te verwijderen kunt u schoonmaakazijn verdunnen met een gelijke hoeveelheid water. Gebruik hiervoor een flinke plantenspuit. Vaak is het nodig schoongemaakte voegen tussen de tegels aan te vullen met speciaal voegenzand.

Controleer het metsel- en voegwerk op scheuren;
Ongedierte en water kunnen via gaten en scheuren uw metsel- en voegwerk binnendringen. Scheurvorming kan ook duiden op een constructief probleem, bijvoorbeeld verzakking.

Loop de tuin na op verzakkingen;
Grote verzakkingen duiden vaak op een lekkage in de riolering of de waterleiding. Bulten in de bestrating kunnen wijzen op aangroeiende wortels, die de bestrating omhoogdrukken.

Controleer het toilet op loszittende onderdelen;
Loszittende/holklinkende vloertegels kunnen bij het belopen bewegen en scheuren in de voegen veroorzaken. Voegen kunnen ook door ouderdom loslaten en een stortbak kan doorlopen of lekken. Zo kunnen ongemerkt vele kubieke meters water weglopen.

Snoei de struiken rond het huis;
Hout of struikgewas moet minstens 10 cm van de woning verwijderd blijven. Zo blijft luchtstroming langs de gevel mogelijk en kan de gevel bijvoorbeeld na een regenbui toch opdrogen.

Verwijder het vuil op de platdakbedekking;
Vuil hoopt zich vaak op rond afvoeren en plekken waar het dak een beetje doorhangt, en kan zo voor verstoppingen zorgen. Ook kan het vuil vastkoeken aan de dakbedekking, en kunnen wortels van plantenbegroeiing schade aanrichten.

Maak de dak afvoeren schoon en controleer de regenpijp op lekkage;
Schone dakafvoeren voorkomen verstopping. U vindt afvoeren in dakgoten maar ook op platte daken en balkons. Bladvangers en bolroosters zijn handige hulpmiddelen om verstoppingen te voorkomen.

Maak de kozijnen schoon met een sopje;
Schoon schilderwerk gaat langer mee. Als u de ramen lapt, neemt u de kozijnen gewoon mee. Vergeet niet de ramen even open te doen en ook de sponning van het raam schoon te maken. Vaak vindt hier de meeste ophoping van vuil plaats.

Herstel houtrot;
Verkleurd hout, scheuren en zacht hout laten zien dat er sprake is van houtrot. Kleine delen kunt u zelf herstellen. Belangrijk is dat er voldoende slecht, maar ook een gedeelte van het gezonde hout wordt weggehakt voordat u met houtrotvuller aan de slag gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *