WOZ Openbaar

Het WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Om te voorkomen dat dit loket wordt overbelast door massale afname, is een drempelmechanisme ingebouwd. Dit betekent dat er een maximum is gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijdsperiode mag opvragen.

Om te raadplegen ga naar: https://www.wozwaardeloket.nl/

Achterstand bij openbaarmaking WOZ-waarde

Gemeenten lopen achter met het opzetten een nieuw register waarin de WOZ-waardes van woningen openbaar worden. Maar 45 procent van de gemeenten haalt de beoogde deadline van 1 oktober.
Dit bevestigt een woordvoer van de Waarderingskamer, de instantie die onder andere het toezicht uitvoert op de WOZ-waardes, naar aanleiding van berichtgeving door NRC Handelsblad.
Vanaf 1 oktober moeten de WOZ-waardes van woningen openbaar worden. Via een ‘WOZ-viewer’ moeten huiseigenaren de waardes kunnen vergelijken.
Gegevens zoals wie de eigenaar is of taxatieverslagen worden niet openbaar. Ook gaat het alleen om woningen en niet om bedrijfspanden.
Beveiliging
De woordvoerder laat aan NU.nl weten dat de gegevens worden onttrokken aan systemen die nu nog erg beveiligd zijn. “Juist die beveiligingszaken maken het extra complex. Er is maar een aantal bedrijven dat gemeenten daarbij kan helpen.”
Hierdoor ontstaat er vertraging met het invoeren van de cijfers. Naar verwachting is begin volgend jaar, als huiseigenaren hun WOZ-beschikking krijgen, 70 procent van de gemeenten aangemeld. In de loop van volgend jaar moeten alle gemeenten de WOZ-waardes hebben gedeeld.
Overigens kunnen geïnteresseerden vanaf 1 oktober ook de gegevens opvragen bij een gemeente. “Tot nu toe moeten gemeenten zeggen dat dat een geheim gegeven is, vanaf 1 oktober vervalt die geheimhouding.”

Bron: nu.nl

WOZ – Waardering Onroerende Zaken

In januari of februari krijgen wij weer een WOZ-beschikking.
Hierin staat de WOZ-waarde van onze woning. Deze stelt de gemeente vast. De WOZ-waarde van de woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2016 is de waardepeildatum 1 januari 2015.

De gemeente baseert de waarde van uw woning onder meer op de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er verschillende belastingen en heffingen op zijn gebaseerd.

WOZ-waarde berekenen: waarmee rekening houden?

Bezwaar maken

Bent je het niet eens met uw ontvangen WOZ-waarde? Je kunt zelf of met hulp van een specialist bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Hoe maak ik bezwaar tegen de WOZ-waarde?

WOZ-waardeontwikkeling per gemeente

De Waarderingskamer publiceert jaarlijks de gemiddelde stijgingen en dalingen van WOZ-waarden per gemeente. De waardeontwikkeling van de woning kan afwijken van de gemiddelde waardeontwikkeling in onze gemeente.

Ga je in bezwaar tegen de hoogte van uw WOZ-waarde, zorg er dan voor dat je je bezwaar voldoende onderbouwt. Als het gemeentelijke gemiddelde dalingspercentage het enige argument is voor bezwaar, dan is dit onvoldoende en zal de gemeente je bezwaar in de meeste gevallen afwijzen.

Factoren die meewegen in de waardeberekening van uw woning

Voormelding

Sinds een aantal jaren zijn er steeds meer gemeenten die werken met een voormelding of voorlopige WOZ-beschikking. Op informele wijze geeft de gemeente dan voorafgaand aan de werkelijke WOZ-beschikking een voorlopige WOZ-beschikking af. Je kunt reageren op deze voorlopige beschikking en de gemeente wijzen op eventuele fouten in die beschikking. De gemeente kan deze fouten dan nog herstellen voordat de definitieve WOZ-beschikking wordt verzonden.

Deze voormelding of voorlopige beschikking heeft geen gevolgen voor je rechten om tegen de definitieve WOZ-beschikking bezwaar in te dienen.

WOZ in beeld

Waar staat WOZ voor? Voor welke belastingen heeft de WOZ gevolgen? Wat bepaalt de waarde van uw huis? De webpublicatie ‘WOZ in Beeld‘ geeft antwoord op deze vragen en meer.

Voordelen

  • Begeleiding bij bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde
  • Tips en bruikbare jurisprudentie bij bezwaar maken
  • Termijnen van bezwaar maken en in (hoger) beroep gaan

Download de WOZ in Beeld

 bron: EigenHuis