Atahualpa Inca

Incastraat

Incastraat
Onze huizen aan de Incastraat te Purmerend.

De woningen aan de Incastraat zijn in 2001 opgeleverd. In de beginjaren heeft de vereniging zich vooral ingezet op het gebied van de oplevering van de woningen en alle perikelen die daaruit voortvloeide.
De jaren daarna is de vereniging min of meer een slapende vereniging geworden.

We wonen al weer, vooral de eerste bewoners, een poosje in onze fantastische huizen en iedereen merkt dat onderhoud en/of verbeteringen aan de woningen een steeds belangrijker aandachtspunt wordt.

Gezamenlijke aanpak

Uiteindelijk kwam toch steeds meer de behoefte bij verschillende huiseigenaren om bijvoorbeeld onderhoud min of meer gezamenlijk op te pakken. Al pratend over het schilderwerk, het dak en de bestrating is medio 2013 het idee ontstaan om te kijken of er draagvlak is om de vereniging weer nieuw leven in te blazen.
Het idee is dan om, indien noodzakelijk, één of twee keer per jaar in vergadering bij elkaar te komen om onze bevindingen in en rond onze woningen met elkaar te delen en om te kijken of wij gezamenlijke initiatieven kunnen ontplooien.
Bijkomend voordeel van gezamenlijke initiatieven is natuurlijk ook het volume en dat leidt vaak ook tot financieel voordeel en betere onderhandelingsposities.

Een aantal projecten zijn, zoals het plaatsen van zonnestroom installaties (2013), buitenkant verven (2014), tuinaanpassingen (2014/2015) en aanpak verzakking rioolsysteem (2014) bij het keukenraam, bij meerdere woningen al gezamenlijk opgepakt.

Gezamenlijke aanpak!
Waar kun je bijvoorbeeld aan denken:

 • Schilderwerk – in groepsverband laten uitvoeren, door een schilder of samen zelf doen;
 • Dakbedekking – ook regelmatige controle daarvan, het ligt er tenslotte ook alweer vanaf 2001 op;
 • Ophoging van voor-/achter tuin – gezamenlijk zand of bestrating bestellen en/of bestrating laten doen of zelf uitvoeren;
 • Controle van de CV installatie (in ons geval de leidingen direct achter de stadsverwarmingsunit);
 • Controle en onderhoud mechanische ventilatie installatie;
 • Onderhoud en/of vervanging van (delen van) de steiger en beschoeiing langs het water;
 • Onderzoeken van mogelijkheden tot verbouw en/of aanbouw;
 • Gezamenlijk optreden tegen (semi-) overheidsinstanties (bijvoorbeeld de WOZ waarde);
 • Burencontrole (inbraak, vandalisme, e.d.);
 • Tips & Hints voor onderhoud;
 • Een straat BBQ bijvoorbeeld …;
 • En een ieder ander goed idee …